Tag Archives: inštrukcije

Inštrukcije

Inštrukcije

Večina težav je z malo truda rešljivih in tako je tudi s težavami v šoli. Smo usposobljena ekipa, ki osnovnošolcem, srednješolcem in odraslim skozi celo šolsko leto nudi strokovne inštrukcije  in priprave na vse vrste izpitov ter vam pomaga do boljših rezultatov pri kontrolnih nalogah in izpitih. Naj šola postane zabavna!

Kaj pomenijo inštrukcije?

InstrukcijeInštrukcije ali individualno učenje pomeni stoodstotno posvetitev posamezniku in njegovim potrebam. Pri pouku se snov obravnava po ustaljenem učnem programu in učitelj večkrat težko usklajuje potrebe vsakega učenca posebej z učnim načrtom. Če pri uri kdaj manjkamo ali če nam katera snov predstavlja večje probleme, so inštrukcije idealna rešitev. Inštruktor bo preveril vaše trenutno znanje ter se z vami posvetoval o snovi, ki vam predstavlja težave. Med inštrukcijami vam bo usposobljen učitelj snov še enkrat razložil ter vam pripravil naloge, ki jih potrebujete in s katerim boste utrdili svoje znanje. Po želji vam lahko pomaga tudi pri nalogah, ki jih dobite v šoli. Priporočamo, da s seboj prinesete zvezek in učbenik ter šolske vaje in  naloge, da lahko bolje razpoznamo natančne zahteve in potrebe šole.

Kdaj se odločiti za inštrukcije?

Pri zamujeni snovi, pri posameznih težavah ali kadar bi želeli le utrditi in izboljšati svoje znanje, so inštrukcije najboljša rešitev, saj zagotavljajo uspeh in izboljšanje na posameznem področju. Namenjene so vsem, ki se želite bolje pripraviti na tekočo preverjanje znanje, želite izboljšati oceno, usvojiti posamezno snov ali se le bolje pripraviti na pisno ali ustno preverjanje znanja. Za inštrukcije matematike ali fizike se lahko tudi odločite, kadar potrebujete pomoč pri reševanju posameznih nalog in vaj.

Prednosti individualnega poučevanja

Prednosti individualnega poučevanja ali inštrukcij je veliko. Pomenijo popolno  in individualno posvetitev posamezniku in njegovim potrebam. Snov podamo razumljivo, upoštevamo posameznikove zmogljivosti in interese ter skušamo narediti učno uro čim bolj  zanimivo. Program je usmerjen samo na vas in se sproti prilagaja glede na napredek učenca. Inštruktor se posvetuje z učencem ter učno metodo prilagodi njegovim željam in zmožnostim. Pripravi vam toliko nalog, kot jih potrebujete, da osvojite zahtevano znanje. Nadaljnja nesporna prednost inštrukcij so fleksibilne ure – učenec in inštruktor poiščeta termin, ki ustreza obema, ob tem pa ostaja urnik prilagodljiv in se lahko sproti spreminja. Inštrukcije lahko potekajo pri učitelju ali pri vas doma – kot vam najbolj ustreza.

Nadalje, v nasprotju s tečajem pri inštrukcijah plačate samo za uro, pri kateri se z inštruktorjem dejansko srečate, in ne celoten tečaj, ki ga plačate, tudi če iz posamezne ure izostanete. Tako pomenijo inštrukcije tudi varčevanje pri denarju.